jQuery Select 日付 選択

  • 2011/04/06(水) 11:15:20

例 14日後の日付取得
var now = new Date(); //現在の日付
var nowms = now.getTime(); //現在の日付をミリ秒単位に変換
var after = 14; //何日後かを入れる
var after = after*24*60*60*1000; //ミリ秒に変換
var ans = new Date(nowms+after); //現在+何日後 のミリ秒で日付オブジェクト生成
var y = ans.getFullYear();
var m = ans.getMonth() + 1;
var d = ans.getDate();
var w = ans.getDay();//曜日
$("#selectMM").val(m);
$("#selectDD").val(d);